Day: February 4, 2022

โรคความจำเสื่อม

เรื่องเข้าใจผิด “ในเรื่องของความจำเสื่อม”  เรื่องเข้าใจผิด “ในเรื่องของความจำเสื่อม”  

โรคความจำเสื่อมนั้นเป็นอีกหนึ่งในโรคที่พบมากในประเทศไทย และ  ที่สำคัญนั้นยังเป็นโรคที่หลายคนนั้นมีความเข้าใจผิดอย่างมากด้วยเช่นกัน และ หลายคนนั้นยังมีความเชื่อ และ ความเข้าใจผิดในเรื่องของโรคนี้อยู่มากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ ความเข้าใจผิด  ในเรื่องของ “โรคความจำเสื่อม” ที่ยังมีคนเข้าใจผิดกันดีกว่าว่ามีใครเข้าใจผิดในเรื่องอะไรบ้าง  โรคความจำเสื่อมนั้นเป็นได้แค่ผู้สูงอายุ   เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของ “โรคความจำเสื่อม” อยู่มาก เพราะว่ามีหลากหลายคนที่ยังมีความเข้าใจผิดว่าโรคความจำเสื่อมนั้นเกิดได้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ว่าในความจริงแล้วโรคความจำเสื่อมนั้นสามารถเกิดกับวัยรุ่นได้ด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้หลายคนนั้นเข้าใจผิดเพราะว่าโรคความจำเสื่อมนั้นมีโอกาสเกิดกับผู้สูงอายุมากกว่าเท่านั้นเอง  โรคคความจำเสื่อมหายไม่ได้   การรรักษาอาการความจำเสื่อมนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากด้วยเช่นกัน เพราะว่ามีหลายคนนั้นมีความคิดว่าโรคความจำเสื่อมนั้นไม่สามารถที่จะรักษาได้ ซึ่งในความจริงแล้ว โรคความจำเสื่อมนั้นมี 2 แบบนั้นคือ ภาวะสมองเสื่อมที่รักษาให้หายขาดได้ และ ภาวะสมองเสื่อมที่รักษาไม่หายขาด